מקדח מדורג

מקדח מדורג

למברגה עד 30"

ראש מקדח מדורג למברגה בגודל מקסימלי של 30". ראש זה מיועד לקדוח בטמבון הרכב לשם יצירת חורים עגולים לפי מידת חיישני הרוורס אשר מיועדים לרכב. כל טבעת על ראש המקדח מסמלת יחידת מידה לקוטר חיישן. כמו כן מלבד השימוש של קידוח הטמבון לחיישני הרוורס מיועד ראש זה לקידוח להתקנת מצלמת רוורס ברכב. על ידי יחידות המידה יכול המתקין לדעת בוודאות כי הוא אינו עושה חור גדול מידי בטמבון הרכב ופוגם בו.חזרה ל - כלי עבודה למתקינים