גלריית תמונות - התקנת מערכת מולטימדיה אוניברסלית לרכב מסוג פזו 308 שנת 2008
שדרוג משמעותי נוסף מבית רדיו סיטי, לשיפור תנאיו של הנהג ונוסעיו. כפי שניתן לראות אנו משתמשים בכל הידע שצברנו על מנת להסיר במלוא הזהירות את פנל הרדיו-טייפ המקורי של הרכב ובנוסף את התא שמתחתיו. לאחר מכן אנו "שותלים "את ההתקן הייעודי של מערכת המולטימדיה האוניברסלית וכמובן מבצעים את כל החיווטים הנחוצים על מנת שמערכת המולטימדיה לרכב תחובר כראוי למערכת הרמקולים, המגבר וכו`. לאחר החיווט אנו מסיימים בהכנסת המערכת למקומה והתקנת הפנל החיצוני. ניתן לראות בתמונה שכאשר טכנאי רדיו סיטי מסיים את ההתקנה מערכת המולטימדיה האוניברסלית לרכב נראית כאילו הייתה מערכת אורגינאלית שהגיע עם הרכב.

גלריותנוספות

חיישני רוורס

לחץ למעבר לגלריה

מערכות מולטימדיה

לחץ למעבר לגלריה

מצלמות רוורס

לחץ למעבר לגלריה